Х доповн¤льн≥, або комплементарн≥
Х тр≥адн≥ на основ≥ р≥внобiчного трикутника
Х п`¤тикол≥рн≥

Х монохромн≥
Х нюансн≥
Х контрастн≥ за теплохолодн≥стю
Х контрастн≥ за теплохолодн≥стю (гармонi¤)
ƒоповн¤льн≥ кольори—л≥д п≥дкреслити, що одразу необх≥дно обрати кол≥рну модель залежно в≥д призначенн¤ файлу (CMYK Ч дл¤ друкованоњ продукц≥њ, RGB Ч дл¤ електронних презентац≥й).
¬ опц≥њ "Variation" Ї к≥лька тип≥в вибору кольору:
Х none (насичен≥ кольори з круга);
Х cooler (в≥д насичених кольор≥в до холодних);
Х warmer (в≥д насичених до теплих);
Х darker (в≥д насичених до чорного, тобто затемнен≥);
Х lighter (в≥д насичених до б≥лого, тобто осв≥тлен≥);
Х less saturation (в≥д насичених до мало насичених).
јле ≥нод≥ обран≥ за певним принципом кольори вигл¤дають не завжди гармон≥йно. ÷е пов'¤зано ≥з сп≥вв≥дношенн¤м елемент≥в за формою, розм≥ром ≥ розташуванн¤м на площин≥. ¬ такому випадку можна спробувати в межах обраного д≥апазону зм≥нити м≥сц¤ми кольори елемент≥в ≥ фону або насичен≥ в≥дт≥нки зам≥нити на св≥тл≥ш≥, темн≥ш≥, малонасичен≥ тощо.
Ќеобх≥дно мати встановлений граф≥чний редактор CorelDraw 12. « метою усв≥домленн¤ та закр≥пленн¤ певного типу гармон≥йного сполученн¤ рекомендовано попрацювати з опц≥¤ми "ћ≥ксера" меню "«аливанн¤" (дл¤ цього достатньо вид≥лити окрем≥ ф≥гури або фон).
 
©2006Ч2020 јкадем≥¤ кольору